Arrangementer

Til lokalforeningens faste arrangementer hører:

Klubaften

Skydning og

Bowling