Generalforsamling 2019

Danmarks Veteraner


Lokalforening Sønderjylland

Generalforsamling 2019

Torsdag den 28. marts


Referat:


1. Anders blev valgt til dirigent

1a Egon og George blev valgt til stemmetællere

2. Formandens beretning: Der blev nævnt forskellige tiltag fra det forgangne år; såsom bowling hvor vi har flyttet fra Kruså Bowlingcenter til Sønderborg bowling. Der er de forskellige steder hvor vi er repræsenteret med fanen på flagdagen d. 5. sept. Det være sig Haderslev, Aabenraa, Sønderborg og Tønder. 24 okt.er der blomsternedlæggelse ved mindestenen ved Sønderborg rådhus for faldne FN-soldater. Så kommer vi til det traditionelle julebanko med spisning, som afholdes i Frøslevlejren. 5. marts havde vi reception i anledning af vores afd. havde 50 års jubilæum, med efterfølgende fest om lørdagen. Med til festen var bl.a. landsforeningens første formand Torben Alstrup-Nielsen, nuværende landsformand Niels Hartvig Andersen og Borgmesteren i Sønderborg. Alle tre med fruer Plus de af foreningens medlemmer der havde tid og lyst. Alt i alt et godt arrangement.

3. Regnskabet blev godkendt med et overskud på godt 17000.00 kr.

4. Budgetforslaget blev ligeledes godkendt med et budgeteret underskud på knap 15000.00 kr.

5. Ingen indkomne forslag.

6. Sten blev valgt til formand (ulige år)

7. Valg af kasserer - lige år

8. Kaj blev genvalgt.
Kim Andersen nyvalgt til bestyrelsen
George valgt til bestyrelsen

10. Preben Lohmann og Jørgen Bue Madsen valgt som Suppleanter
11. Ole Søndergård og Niels Andersen valgt som bilagskontrollanter
12. Bilagskontrollantsuppleant blev Anders (1 år)
13. Valg af repræsenter blev Sten, Henrik, og Kaj
14. Suppleanter til repræsentantskabet blev Kaj Moberg og George Sørensen.

Eventuelt: Opfordring til og besøge Veterancafeen Penny Lane, Store Rådhusgade 12, Sønderborg. Så var der tak til Bjarne for de 9 år som formand for foreningen, og tak til Egon for 50 år i bestyrelsen.

De Blå Baretter Sønderjylland