Arrangementer

Danmarks Veteraner


Lokalforening Sønderjylland

Til lokalforeningens faste arrangementer hører:

Klubaften

Skydning og

Bowling

De Blå Baretter Sønderjylland